Data protection notice

1. Inleiding

DEWECO BV met maatschappelijke zetel te Kontich en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0828.813.332 hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a. onze klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.

Wij willen u door middel van deze Data Protection Notice informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij vragen dat u deze Data Protection Notice aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

2.Toepassingsgebied

Deze Data Protection Notice heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

3. Verwerkingsverantwoordelijke en haar verbintenissen

DEWECO BV, met maatschappelijke zetel te Kontich en met ondernemingsnummer BE0828.813.332 is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.
Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

4. Persoonsgegevens

Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.
U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking eraan.

5. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

5.1 Klantgegevens

In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens van onze klanten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of ons gerechtvaardigd belang.

5.2 Gegevens van leveranciers en onderaannemers

Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens van onze leveranciers en onderaannemers, evenals hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannemers, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie, de 30bis-aangifte van werken, de aanwezigheidslijst of andere verplichtingen bij overheidsopdrachten, enz.) en/of ons gerechtvaardigd belang (zoals voor direct marketing). Voor de elektronische aanwezigheidsregistratie worden in voorkomend geval tevens de E-ID-gegevens of het Limosanummer verwerkt. Voor direct marketingactiviteiten per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events) zal steeds de toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.

5.3 Gegevens van personeel

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie. Gelet op de specifieke aard ervan, wordt deze verwerking meer uitgebreid geregeld in een Policy Gegevensbescherming voor werknemers.

5.4 Cookies

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites en applicaties op uw lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: er zijn technische cookies (bijvoorbeeld voor het bijhouden van taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies die verlopen na één sessie) en tracking cookies (cookies die uw gedrag op het internet volgen en bijhouden, om u op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bevat enkele bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. De wet is een omzetting van de Europese e-Privacyrichtlijn, wat betekent dat de cookiewetgeving verschillend kan geïmplementeerd worden in andere Europese lidstaten.

Deweco richt zich uitsluitend op de Europese markt en volgt bijgevolg de Europese wetgeving inzake cookies.

Tijdens een bezoek aan de website deweco.be kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Cookies helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera), en om u meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.

Hieronder vindt u een overzicht van de specifieke cookies die gebruikt worden op de website van Deweco:

Op de website van DEWECO worden 5 verschillende soorten cookies gebruikt:

I. Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

II. Functionele of voorkeurscookies

Functionele cookies verzamelen informatie over de keuzes en voorkeuren van bezoekers en bieden de mogelijkheid om taal- en andere plaatselijke instellingen te onthouden en te personaliseren.

III. Statistische cookies

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

IV. Marketing cookies

Marketing cookies volgen (het surfgedrag van) bezoekers op om klant- of gebruikersprofielen samen te stellen.

Die profielen worden meestal gebruikt om relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen die overeenkomen met de interesses van de bijhorende gebruikers.

Bovendien worden ze gebruikt om de doeltreffendheid van advertentiecampagnes te meten en om marktanalyses uit te voeren.

V. Niet geclassificeerd

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

Hieronder vindt u een overzicht van de specifieke cookies die gebruikt worden op de website van DEWECO:

DEWECO

Cookie “Hyphenator_5.1.0_nl”

 • Doel: cookie bij Hyphenator WP-plugin.
 • Type: niet geclassificeerd
 • Bewaartermijn: persistent

Cookie “Hyphenator_5.1.0_fr”

 • Doel: cookie bij Hyphenator WP-plugin.
 • Type: niet geclassificeerd
 • Bewaartermijn: persistent

Cookie “wpml_referer_url”

 • Doel: slaat de voorkeurstaal van de gebruiker op de website op
 • Type: niet geclassificeerd
 • Bewaartermijn: persistent

Cookie “CookieConsent”

 • Doel: slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein
 • Type: noodzakelijk
 • Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie “_ICL_current_language”

 • Doel: slaat de voorkeurstaal van de gebruiker op de website op.
 • Type: voorkeuren
 • Bewaartermijn: 1 sessie

Cookie “wpml_browser_redirect_test”

 • Doel: slaat de voorkeurstaal van de gebruiker op de website op.
 • Type: voorkeuren
 • Bewaartermijn: 1 sessie

360player (derde partij)

Cookie “Sess#”

 • Doel: houdt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij.
 • Type: noodzakelijk
 • Bewaartermijn: 13 dagen

Cookie “_ga”

 • Doel: registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
 • Type: statistisch
 • Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie “_gat”

 • Doel: aantal verzoeken bijhouden en beheren
 • Type: statistisch
 • Bewaartermijn: 1 sessie

Cookie “_gid”

 • Doel: registreert uniek ID om statistieken te genereren over hoe de gebruiker de website gebruikt
 • Type: statistisch
 • Bewaartermijn: 1 sessie

nr-data (derde partij)

Cookie “JsessionID”

 • Doel: houdt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij.
 • Type: noodzakelijk
 • 1 sessie

Wistia (derde partij)

Cookie “muxData”

 • Doel: verzamelt statistieken over welke video’s de gebruiker heeft gezien.
 • Type: niet geclassificeerd
 • Bewaartermijn: 20 jaar

Cookie “_distillery”

 • Doel: verzamelt statistieken over welke video’s de gebruiker heeft gezien.
 • Type: statistisch
 • Bewaartermijn: 1 jaar

360yield (derde partij)

Cookie “Tuuid”

 • Doel: meten van clicks en bestellingen/conversies gedaan via deze website om daarmee advertentiecampagnes te optimaliseren.
 • Type: marketing
 • Bewaartermijn: 3 maanden

Cookie “tuid_last_update”

 • Doel: meten van clicks en bestellingen/conversies gedaan via deze website om daarmee advertentiecampagnes te optimaliseren.
 • Type: marketing
 • Bewaartermijn: 3 maanden

Google Analytics (derde partij)

Cookie “_cfduid”

 • Doel: gebruikt door het inhoudsnetwerk, Cloudflare, om vertrouwd webverkeer te identificeren.
 • Type: noodzakelijk
 • Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie “_ga”

 • Doel: gebruikers onderscheiden
 • Type: statistisch
 • Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie “_gat”

 • Doel: aantal verzoeken bijhouden en beheren
 • Type: statistisch
 • Bewaartermijn: 1 sessie

Cookie “_gid”

 • Doel: registreert uniek ID om statistieken te genereren over hoe de gebruiker de website gebruikt
 • Type: statistisch
 • Bewaartermijn: 1 sessie

Facebook (derde partij)

Cookie “fr”

 • Doel: gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.
 • Type: marketing
 • Bewaartermijn: 3 maanden

Pubmatic (derde partij)

Cookie “KRTBCOOKIE_#”

 • Doel: registreert een uniek ID die het apparaat van de gebruiker identificeert tijdens terugkerende bezoeken op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken. De ID wordt gebruikt om gerichte advertenties toe te staan.
 • Type: marketing
 • Bewaartermijn: 3 maanden

Cookie “PugT”

 • Doel: deze cookie gaat na wanneer cookies het laatst zijn geüpdate in de browser.
 • Type: marketing
 • Bewaartermijn: 29 dagen

Cookie “PUBMDCID”

 • Doel: Registreert een uniek ID die het apparaat van de gebruiker identificeert tijdens terugkerende bezoeken op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken. De ID wordt gebruikt om gerichte advertenties toe te staan.
 • Type: marketing
 • Bewaartermijn: 3 maanden

Rubiconproject (derde partij)

Cookie “c”

 • Doel: reguleert synchronisatie van gebruikersidentificatie en wisselt gebruikersinformatie tussen verschillende advertentiediensten.
 • Type: marketing
 • Bewaartermijn: 1 sessie

Cookie “khaos”

 • Doel: Registreert gebruikersgegevens, zoals IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, met als doel het optimaliseren van de weergave van advertenties op basis van de verplaatsing van de gebruiker op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken.
 • Type: marketing
 • Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie “rpb”

 • Registreert gebruikersgegevens, zoals IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, met als doel het optimaliseren van de weergave van advertenties op basis van de verplaatsing van de gebruiker op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken.
 • Type: marketing
 • Bewaartermijn: 29 dagen

Cookie “put_#”

 • Doel: Registreert gebruikersgegevens, zoals IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, met als doel het optimaliseren van de weergave van advertenties op basis van de verplaatsing van de gebruiker op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken.
 • Type: marketing
 • Bewaartermijn: 29 dagen

Cookie “rpx”

 • Doel: niet geclassificeerd
 • Type: marketing
 • Bewaartermijn: 29 dagen

wufoo (derde partij)

Cookie “ep201”

 • Doel: slaat gebruikersstatussen op voor pagina-aanvragen bij het invullen van een webgebaseerde enquête.
 • Type: marketing
 • Bewaartermijn: 1 sessie

Cookie “ep202”

 • Doel: slaat gebruikersstatussen op voor pagina-aanvragen bij het invullen van een webgebaseerde enquête.
 • Type: marketing
 • Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie “SSLB”

 • Doel: slaat gebruikersstatussen op voor pagina-aanvragen bij het invullen van een webgebaseerde enquête.
 • Type: marketing
 • Bewaartermijn: 1 sessie

Cookie “SSID”

 • Doel: slaat gebruikersstatussen op voor pagina-aanvragen bij het invullen van een webgebaseerde enquête.
 • Type: marketing
 • Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie “SSSC”

 • Doel: slaat gebruikersstatussen op voor pagina-aanvragen bij het invullen van een webgebaseerde enquête.
 • Type: marketing
 • Bewaartermijn: 1 sessie

Cookie “SSRT”

 • Doel: slaat gebruikersstatussen op voor pagina-aanvragen bij het invullen van een webgebaseerde enquête.
 • Type: marketing
 • Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie “SSPV”

 • Doel: Slaat gebruikersstatussen op voor pagina-aanvragen bij het invullen van een webgebaseerde enquête.
 • Type: marketing
 • Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie “muxData”

 • Doel: verzamelt statistieken over welke video’s de gebruiker heeft gezien.
 • Type: niet geclassificeerd
 • Bewaartermijn: 20 jaar

Cookie “Wistia-http2-push-disabled”

 • Doel: niet geclassificeerd
 • Type: niet geclassificeerd
 • Bewaartermijn: 1 sessie

doubleClick (derde partij)

Cookie “IDE”

 • Doel: gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.
 • Type: marketing
 • Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie “test_cookie”

 • Doel: gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.
 • Type: marketing
 • Bewaartermijn: 1 sessie

U kunt cookies steeds beheren in uw browser-instellingen.

5.5 Andere gegevens

Naast de gegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers en personeel verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

6.Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben.

Klantengegevens en gegevens van leveranciers of onderaannemers zullen in elk geval na een termijn van tien jaar na de beëindiging van de overeenkomst of het project uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

7.Rechten

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.

Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.

Recht op gegevenswissing of beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.

Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.

Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot Deweco BV De contactpersoon hiervoor is: de heer Frank De Weerdt met contactgegevens: info@deweco.be of 03/455.56.36

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

8. Doorgifte aan derden

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onze IT-leverancier, boekhouder, revisor sociaal secretariaat, onderaannemers evenals door de overheid (bijvoorbeeld bij de 30bis-aangifte van werken, de elektronische aanwezigheidsregistratie of het meedingen naar overheidsopdrachten).

Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel  erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

9. Technische en organisatorische maatregelen

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan DEWECO BV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

10.Toegang door derden

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Data Protection Notice.

Nog vragen?

Indien u na het lezen van deze Data Protection Notice verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met DEWECO BV op, hetzij per post naar Bedrijventerrein Gate 7, Prins Boudewijnlaan 7a bus 4, B-2550 Kontich of per e-mail aan info@deweco.be

 

Deze Data Protection Notice  werd opgesteld in samenwerking met het advocatenkantoor Schoups, www.schoups.be